Våra tjänster

B Hedlunds AB kan erbjuda dig flera tjänster beroende
på vilken typ av gods du vill skicka och vilka krav du
har på leveranstid. Titta gärna på våra olika tjänster
nedan.

Om du kräver en specifik tjänst som inte finns med här,
kan vi säkert hitta en lösning tillsammans!